5 Haziran Dünya Çevre Günü! 2023 yılında yenilenebilir enerji kapasitesinde bugüne kadar yıllık bazda kaydedilen en büyük büyümenin gerçekleşmesi bekleniyor.

SEFiA İklim Gündemi’nin yeni sayısına hoş geldiniz…

Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü!

İklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları uyarıyor: İklim krizi karşısında değişim ve dönüşüm, ancak tutarlı ve gerçekçi bir planla ve hedefe uygun adımların atılmasıyla gerçekleştirilebilir. Türkiye’nin 2030’a kadar en az %35 mutlak emisyon azaltım hedefi gerçekçi ve mümkün. Bunun için 2030’a kadarki süre içinde hazırlık yapılmalı ve elektrik üretimi, ulaşım, sanayi ve binalarda çeşitli önlemler hayata geçirilmeli.

Bu sayıda, Uluslararası Enerji Ajansı’nın “Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi”ni inceliyoruz. Rapor, yenilenebilir enerji kapasitesindeki güneş ve rüzgâr özelindeki artışa dikkat çekiyor.

Yorum ve geri dönüşlerinizi bekliyoruz!

Bizi TwitterLinkedIn ve Instagram’dan da takip edebilirsiniz.

Keyifli okumalar,

SEFiA ekibi.


İKLİM VE FİNANSMAN HABERLERİ

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Dünya Enerji Yatırımları raporuna göre temiz enerji yatırımları, küresel enerji krizinin tetiklediği enerji güvenliği endişelerine bağlı olarak, fosil yakıt harcamalarının önüne geçiyor. 2021-2023 döneminde yıllık bazda temiz enerji yatırımlarının %24, fosil yakıt yatırımlarının ise %15 artış göstereceği hesaplanıyor.

 • Yatırımlar: Bu yıl 2,8 trilyon dolara ulaşması beklenen küresel enerji yatırımlarının 1,7 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, nükleer enerji, şebeke, depolama, düşük emisyon yakıtlar, verimlilik ve ısı pompaları olmak üzere temiz teknolojilere yönelik gerçekleşeceği öngörülüyor. 1,1 trilyon dolar tutarında da kömür, gaz ve petrol yatırımı yapılacağı tahmin ediliyor.
 • Bölgesel dağılım: Temiz enerji yatırımlarındaki artışın %90’ının gelişmiş ekonomiler ve Çin odaklı seyretmesi ve bu alanda en büyük yatırım eksikliklerinin ise gelişmekte olan ülkelerde görülmesi, temiz enerji dönüşümünün küresel çapta gerçekleşmesi açısından önemli riskler oluşturuyor.

One Earth Dergisi’nin analizine göre dünyanın en büyük 21 fosil yakıt şirketinin, çevreyi kirleten faaliyetlerinden en çok zarar gören topluluklara, iklim tazminatı kapsamında her yıl en az 209 milyar dolarlık ödeme yapması gerekiyor.

 • Aramco: Analize göre Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco’nun yıllık 43 milyar dolar borcu olacak ve bu, 2022 kârının dörtte birinden biraz fazlasına denk geliyor.
 • Exxon Mobil: ExxonMobil’in yıllık borcu ise 18 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirketin 2022’deki rekor kârı, 56 milyar dolardı.
 • Shell ve BP: Geçen yıl hissedarlarına 68 milyar dolar kazandıran İngiliz petrol devleri Shell ve BP, yıllık 30.8 milyar dolarlık iklim tazminatından topluca sorumlu olacak.

LSE’s Grantham Research Institute’un 2005 ve 2021 yılları arasında ABD ve Avrupa’da gerçeklemiş 108 çevre davasını incelediği çalışma; yeni bir dava açılması, veya bir davanın kaybedilmesi gibi durumlarda, davanın muhatabı olan şirketin değerinin ortalama %0.41 oranında düştüğünü gösteriyor.

 • Borsadaki etki: Çalışmada karbon devlerine yönelik davalardan sonraki günler, borsanın en çok sarsıldığı zaman olarak kayda geçiyor. Davaların yalnızca açılması bahsi geçen şirketlerin değerini ortalama %0.57 oranında düşürürken, şirketlerin aleyhine alınan kararlarda bu oran %1.5’a kadar yükseliyor.
 • Yorum: Söz konusu rakamlar, yüzdesel bazda oldukça küçük olsa da araştırmacılar, dev kirletici şirketlerin değerini düşüren bu davaların istatistiksel olarak büyük önem taşıdığında hemfikirler.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan rapor, ülkelerin mevcut teknolojileri kullanarak ve politika değişikliği yaparak 2040 yılına kadar plastik kirliliğini %80 oranında azaltabileceğini gösteriyor.

 • Nasıl? Döngüsel bir ekonomi yaratmak için yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ambalajın plastikten alternatif malzemelere yeniden yönlendirilmesi olmak üzere üç ana pazar değişikliğine odaklanılıyor.

G7 liderleri, 19-21 Mayıs tarihlerinde Japonya’da düzenlenen zirvenin ardından yayımlanan nihai bildirilerinde, 2035 yılına kadar “tamamen veya ağırlıklı olarak” karbondan arındırılmış bir enerji sektörüne ulaşmak ve kömür santrallerinden çıkışı hızlandırmak için kararlı olduklarını belirtirken; kömürden çıkış için son bir tarih belirlemediler.

 • Eleştiriler: İklim uzmanları, Almanya ve Japonya’nın gaz ve kömür kullanımına devam etme konusunda galip gelmesinin ardından, gelişmiş ekonomilerden oluşan G7 grubunu fosil yakıtlar konusunda daha sert adımlar atma konusunda başarısız olmakla suçluyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün verilerine göre, son 50 yılda görülen aşırı hava olayları nedeniyle 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. 4,3 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşandı.

 • Ayrıntılar: 1970-2021 yılları arasında 12 bine yakın afet meydana geldi. Her 10 ölümün 9’u ve ekonomik kaybın %60’ı gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşti. Afetler, en az gelişmiş ülkelerin milli gelirinde %30’lara varan kayıplara neden oldu.
 • Orantısız etki: En az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri, ekonomilerinin büyüklüğüne oranla “orantısız” bir şekilde yüksek maliyete maruz kalıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PİYASASI

Güneş ve rüzgâr öncülüğünde rekor kapasite artışı

2023 yılında yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin, geçen yıla kıyasla %30’un üzerinde artması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi raporuna göre yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin bu yıl –yüksek fosil yakıtları ve enerji güvenliği endişelerine bağlı olarak– geçen yıla göre %30’un üzerinde artması bekleniyor.

Rapor, yenilenebilir enerji piyasasında büyümenin önümüzdeki yıl da devam edeceğini ve dünyanın toplam yenilenebilir elektrik kapasitesinin Çin ve ABD’nin toplam güç üretimine eşit olan 4.500 gigavata (GW) yükseleceğini söylüyor.

 • Ana senaryo: Rapordaki ana senaryoya göre, yenilenebilir enerjide bu yıl beklenen 440 gigavatlık artış, bugüne kadar yıllık bazda kaydedilen en büyük büyüme olacak. Temiz enerjide devreye alınacağı öngörülen yeni kapasite, Almanya ve İspanya’nın toplam elektrik kurulu gücünün üzerinde.

Öte yandan, söz konusu genişleme, dünyanın başlıca pazarlarında yaşanıyor. Enerji krizi karşısındaki konumuna bağlı olarak; yenilenebilir enerji kaynakları, Avrupa’daki büyümesini hızlandırıyor. Yeni politika önlemleri, önümüzdeki iki yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Hindistan’da önemli artışları destekliyor. Çin, lider konumunu sağlamlaştırıyor. Hem 2023 hem de 2024’te küresel yenilenebilir enerji kapasitesindeki genişlemenin %55’ini Çin’in oluşturması bekleniyor.

Diğer önemli gelişmeler

Avrupa’daki yenilenebilir kapasite ilavelerine ilişkin tahmin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden öncesine kıyasla %40 yukarı yönlü revize edildi. İşgal, birçok ülkenin Rus doğal gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için güneş ve rüzgâr kullanımını artırmasına yol açmıştı. Yüksek elektrik fiyatlarının küçük ölçekli çatı tipi güneş enerjisi sistemlerini mali açıdan daha cazip hale getirmesi ve özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere önemli Avrupa pazarlarında artan politika desteği de bu süreci destekledi.

Yeni kurulan güneş enerjisi ve rüzgâr kapasitesinin, daha pahalı olan fosil yakıt üretiminin yerini alarak 2021-2023 döneminde Avrupa Birliği elektrik tüketicilerine 100 milyar euro tasarruf sağladığı tahmin ediliyor. Öte yandan, Avrupa’daki toptan elektrik fiyatlarının, ek yenilenebilir kapasite olmasaydı 2022 yılında %8 daha yüksek olacağı ifade ediliyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisinin rekabet gücü geçen yıldan bu yana iyileşirken, hükümet politikalarının değişen piyasa koşullarına, özellikle de 2022’de %16’lık rekor bir taleple düşük talep gören yenilenebilir enerji ihalelerine uyum sağlaması gerekiyor.


TAKİP ETTİKLERİMİZ

 • SEFiA İklim Gündemi ekibi olarak takip ettiğimiz değerlendirme yazılarını ve diğer önemli gelişmeleri derliyoruz:
  • Yeni rapor: Türkiye’de İklim Krizi ile Mücadelede Orman Ekosistemleri ve Yutak Alan Yönetimi
  • İspanya’da sivil toplum kuruluşları, hükümetin aksine çok daha iddialı emisyon azaltım hedefleri öneriyor.
  • Çin’in rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücü, toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin %31’ine ulaştı.

HAFTALIK GÜNDEM