İŞ BİRLİKLERİMİZ

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) – Türkiye

Enerji dönüşümüne ilişkin temel eğilimleri özetleyen, özellikle de kömür yatırımları üzerindeki politik ve finansal baskıya değinen bir rapor hazırlanmıştır. Raporda Türkiye’deki kurulu kömür kapasitesine ek olarak tasarlanan ve hali hazırda inşaatı devam eden Hunutlu Termik Santrali üzerinden yapılan bir analiz ile, piyasalarda mevcut ve beklenen gelişmeler doğrultusunda, ithal kömür yakıtlı bir termik santralin finansal fizibilitesinde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekilmiştir.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Küresel gelişmeleri yakalayan ve/veya bunlara öncülük etmeyi hedefleyen bir karbonsuzlaşma vizyonun Türkiye’de hayata geçirilmesi ve politika seçeneklerinin ortaya konulması için, özel sektörün önünü çektiği, yanına bilgi üreten partnerleri (üniversite ve düşünce kuruluşları) de aldığı bir ittifakın kurulmasına yönelik bir arka plan çalışması yürütülmektedir.

Energy Policy Tracker

IISD, IGES, OCI, ODI, SEI ve Columbia Üniversitesi liderliğinde sürdürülmekte olan Enerji Politikaları Takibi (Energy Policy Tracker) girişimi COVID-19 döneminde enerji arz ve talebini desteklemek üzere harekete geçirilen kamu kaynaklarını farklı enerji türleri altında takip etmektedir. Ülkelerin enerji politikaları tercihlerini yakından ve detaylı şekilde takip etmek üzere tasarlanmış olan bu girişime farklı ülkelerden 17 ayrı araştırmacı STK da veri ve bilgi sağlamaktadır. SEFiA, Türkiye’de COVID-19 ile gündeme gelmiş olan enerji arz ve talebini ilgilendiren politikaların takibini yapmakta ve Enerji Politikaları Takibi veri setine gerekli bilgileri işlemektedir.