HAKKIMIZDA

SEFiA, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişi ve iklim değişikliği ile mücadelesi başta olmak üzere, sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilirliğin finansmanı alanlarında bağımsız çalışmalar yapmak üzere kurulmuş, araştırma odaklı bir sivil toplum kuruluşudur. Araştırma konuları arasında alternatif düşük karbonlu ekonomi politikalarının etki analizi, küresel finans akımlarındaki iklim değişikliği ile mücadele doğrultusunda yaşanan dönüşümün takibi ve analizi, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü kaynaklı ekonomik ve finansal riskler gibi konular yer alır.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilirliğin finansmanı konularında veri ve bilgi üretmeyi, bu konularda çalışacak araştırmacı kapasitesini geliştirmeyi hedefler. Çalışmalarında akademik bütünlükten ödün vermez. Bünyesinde bulundurduğu uzman kapasitesi ve konusunda uzman araştırmacılarla yürüttüğü çalışmalar yoluyla düşük karbonlu ekonomi politikalarının tasarımına katkı vermeyi ve nihai hedef olarak da bu politikaların uygulanmasına yönelik gerekli iletişimin yapılmasını sağlar.

Çalışmalarında kamu yararını önceliklendiren SEFiA, katılımcılığı destekler. Düzenlediği atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve bire bir görüşmeler ile kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren paydaşlarla bir araya gelir, görüş alışverişinde bulunur, bu görüşleri çalışmalarına yansıtır.

Değerlerimiz:

  • Tarafsız
  • Kapsayıcı
  • Sorumlu
  • Güncel
  • Bilgi temelli

Dernek tüzüğümüzü indirmek için lütfen tıklayınız.