EKİBİMİZ

Kurucu Direktör

Bengisu Özenç

Başkan Yardımcısı

Sinem Güravşar Gökçe

Üye

Begüm Şeren Güler

Üye

Eray Yücel

Üye

Seven Ağır

Üye

Zeynep Kantur

Sayman

Pınar Yalman Akcengiz

Kurucu Direktör

Bengisu Özenç

Bengisu Özenç Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 2005-2017 yılları arasında görev aldığı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda araştırmacı, proje yöneticisi ve son olarak da Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü olarak görev yaptı. Bu yıllar içerisinde farklı sektörlerde etki analizi çalışmalarında yer alan Özenç, 2012 yılından bu yana enerji, ekonomi ve iklim değişikliği kesişimindeki çalışmalara odaklanmıştır. Bengisu Özenç 2017 yılından bu yana bağımsız danışman olarak çalışmalarını sürdürmekte ve Çevre İktisadı alanında dersler vermektedir.

Başkan Yardımcısı

Sinem Güravşar Gökçe

Sinem Güravşar Gökçe, TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra 2004 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans derecesini aldı. Yüksek lisansını 2007’de ODTÜ Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi bölümünde; doktorasını ise İnönü Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır. Proje yönetimi, devlet destekleri, yatırım fizibiliteleri, sektörel değerlendirmeler, pazar analizi, kamuda inovasyon ve girişimcilik alanlarında çalıştı. Bilkent Üniversitesi, Roketsan, ABİGEM, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi gibi kurumlarda görev aldı. Toplum Gönüllüleri ve SendeGel gibi sivil toplum kuruluşları için gönüllülük yaptı. Eylül 2018’den beri İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi’nde Projeler Koordinatörü olarak görev almakta ve sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında yürütülen çalışmalara destek vermektedir.

Üye

Begüm Şeren Güler

Begüm Şeren Güler, ODTÜ İktisat Bölümünden aldığı lisans derecesinin ardından Ernst&Young Vergi bölümünde kariyerine başladı. Yine ODTÜ İktisat bölümünden yüksek lisans derecesini aldı ve Aselsan, TEPAV ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlarda çalıştı. 2011 yılında, dönemin Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle verilen bursun ilk bursiyerlerinden biri olarak College of Europe’da Ekonomi Çalışmalarında yüksek lisansını tamamladı ve 2016’da “Avrupa Birliği’nde Reformların Büyümeye Etkisi” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans dersleri veren Güler, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda görev yapmakta ve Avrupa Ekonomik Entegrasyonu, ekonomik kriterler, toplam faktör verimliliği ve büyüme reformları gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.

Üye

Eray Yücel

Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği alanında, doktora eğitimini İktisat alanında Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Ekonomist olarak görev yaptıktan sonra çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2017’den bu yana Bilkent Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır.

Üye

Seven Ağır

Seven Ağır ODTÜ İktisat Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını bitirdikten sonra Princeton Üniversitesi’nde Orta Doğu Çalışmaları alanında doktora tezini tamamladı. 2010-2012 arasında Yale Üniversitesi İktisat Tarihi programında doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapan Ağır, 2012’den beri ODTÜ İktisat Bölümü’nde Türkiye’de iktisadi kurumların evrimi, işletme hukuku ve iktisat tarihi konularında çalışmaktadır. Ağır’ın Doğu-Batı, Economic History Review ve Journal of Economic History gibi dergilerde yayınları vardır.

Üye

Zeynep Kantur

Zeynep Kantur, 2015 yılında İktisat alanında doktora derecesini Bilkent Üniversitesi‘nden aldı. Şu an Başkent Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor ve SEFIA’ya araştırmacı olarak destek vermektedir. Araştırma alanları arasında makroekonomi teorisi ve para politikası yer almaktadır.

Sayman

Pınar Yalman Akcengiz

Pınar Yalman Akcengiz, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden lisans, Başkent Üniversitesi Enerji Mühendisliği yüksek lisansı derecesini almıştır. 2009-2020 yılları arasında Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü olarak çalışmış, 2020 yılı sonu itibariyle kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. Küme Koordinatörlüğü süresince, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri konularında çalışan KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlayacak, ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik projeler yürütmüştür. Bölgesel kalkınma, kümelenme, tedarik zinciri, organize sanayi bölgeleri, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmıştır.

Kurucu Direktör

Bengisu Özenç

Üye

Begüm Şeren Güler

Üye

Zeynep Kantur

Üye

Eray Yücel

Sayman

Pınar Yalman Akcengiz

Finansal Araştırmalar Direktörü

İbrahim Çiftçi

Araştırmacı

Evrim Özyorulmaz Akcura

Araştırmacı

Taylan Kurt

Araştırmacı

Berfu Çopur

Kurucu Direktör

Bengisu Özenç

Bengisu Özenç Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans derecelerini aldı. 2005-2017 yılları arasında görev aldığı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda araştırmacı, proje yöneticisi ve son olarak da Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü olarak görev yaptı. Bu yıllar içerisinde farklı sektörlerde etki analizi çalışmalarında yer alan Özenç, 2012 yılından bu yana enerji, ekonomi ve iklim değişikliği kesişimindeki çalışmalara odaklanmıştır. Bengisu Özenç 2017 yılından bu yana bağımsız danışman olarak çalışmalarını sürdürmekte ve Çevre İktisadı alanında dersler vermektedir.

Üye

Begüm Şeren Güler

Begüm Şeren Güler, ODTÜ İktisat Bölümünden aldığı lisans derecesinin ardından Ernst&Young Vergi bölümünde kariyerine başladı. Yine ODTÜ İktisat bölümünden yüksek lisans derecesini aldı ve Aselsan, TEPAV ve Avrupa Komisyonu gibi kurumlarda çalıştı. 2011 yılında, dönemin Avrupa Birliği Genel Sekreterliği koordinasyonunda, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle verilen bursun ilk bursiyerlerinden biri olarak College of Europe’da Ekonomi Çalışmalarında yüksek lisansını tamamladı ve 2016’da “Avrupa Birliği’nde Reformların Büyümeye Etkisi” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans dersleri veren Güler, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı’nda görev yapmakta ve Avrupa Ekonomik Entegrasyonu, ekonomik kriterler, toplam faktör verimliliği ve büyüme reformları gibi alanlarda araştırmalarını sürdürmektedir.

Üye

Zeynep Kantur

Zeynep Kantur, 2015 yılında İktisat alanında doktora derecesini Bilkent Üniversitesi‘nden aldı. Şu an Başkent Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor ve SEFIA’ya araştırmacı olarak destek vermektedir. Araştırma alanları arasında makroekonomi teorisi ve para politikası yer almaktadır.

Üye

Eray Yücel

Lisans öğrenimini Endüstri Mühendisliği alanında, doktora eğitimini İktisat alanında Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Ekonomist olarak görev yaptıktan sonra çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı ve tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2017’den bu yana Bilkent Üniversitesi’nde okutman olarak görev yapmaktadır.

Sayman

Pınar Yalman Akcengiz

Pınar Yalman Akcengiz, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden lisans, Başkent Üniversitesi Enerji Mühendisliği yüksek lisansı derecesini almıştır. 2009-2020 yılları arasında Ostim Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü olarak çalışmış, 2020 yılı sonu itibariyle kendi danışmanlık şirketini kurmuştur. Küme Koordinatörlüğü süresince, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri konularında çalışan KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlayacak, ihracat kapasitelerini artırmaya yönelik projeler yürütmüştür. Bölgesel kalkınma, kümelenme, tedarik zinciri, organize sanayi bölgeleri, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz konularında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmıştır.

Finansal Araştırmalar Direktörü

İbrahim Çiftçi

Son 15 yılını enerji sektöründe farklı organizasyonlarda analistlikten yöneticiliğe çeşitli finansal pozisyonlarda geçirdi. Zorlu Enerji Proje Finansman Departmanı’nda 2008’de şirketin küresel yatırımlarının finansmanı ve yeni projelerin finansal modellemesini yaparak başladığı çalışma hayatına, 2011 yılında Londra’da Emerging Markets Research adlı Finansal Danışmanlık Şirketinin Türkiye Masasında devam etti ve yatırım fonları ile varlık yönetim şirketlerine Türkiye Enerji piyasaları için yatırım danışmanlığı hizmeti verdi. 2014 yılında Greenpeace Akdeniz’e Sürdürülebilir Finans Danışmanı olarak katıldı. Enerji dönüşümü için modelleme çalışmalarında bulunup finansal sektöre enerji sektörü trendleri ve riskleri hakkında analizler hazırladı. 2017’de katıldığı Polat Elektrik’te yeni projelerin geliştirilmesi ve finansmanı ile günlük finansal faaliyetlerin yönetilmesinden sorumlu oldu. Ekim 2021’de SEFiA’ya katıldı. Enerji ekonomisi, finansal modelleme ve dönüşüm finansmanı üzerine çalışıyor.

Araştırmacı

Evrim Özyorulmaz Akcura

Evrim ÖZYORULMAZ AKCURA, doktorasını İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) Ekonomi Bölümü’nde tamamladı. Uluslararası Ticaret ve Finansman alanında lisans ile İşletme alanında çift anadal eğitimini bitirdikten sonra, Finans Ekonomisi alanındaki yüksek lisans derecesini de İEÜ’den aldı. SEFiA’daki araştırmacı pozisyonu öncesinde, İEÜ Ekonomi Bölümü’nde araştırma görevlisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı’nda araştırmacı olarak çalıştı. Ayrıca üç yıl boyunca Koç Üniversitesi’nde TÜBİTAK Proje Araştırmacısı olarak görev yaptı. Uygulamalı Üniversite-Sanayi işbirliği projelerinde ve Bilimsel Araştırma Projeleri’nde (BAP) araştırmacı ve proje uzmanı/editörü/üyesi olarak yer alan Özyorulmaz Akcura, aynı zamanda yürütme kurulu üyesi sıfatıyla uluslararası kongre/sempozyum/çalıştay düzenleme tecrübesine de sahiptir. Alanının önde gelen hakemli dergilerinde araştırma makaleleri, ulusal yayıncılar tarafından yayınlanan bilimsel bir kitapta bölümü, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri ve çeşitli ulusal süreli yayınlarda aylık köşe yazıları bulunmaktadır. Akademik araştırma alanları, enerji ekonomisi, enerji politikası yapımı, uluslararası ekonomi, ekonomik büyüme teorileri, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmadır.

Araştırmacı

Taylan Kurt

Taylan Kurt, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İktisat Bölümü’nde lisans ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans programlarını tamamladı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda 2017-2022 yılları arasında araştırmacı ve politika analisti olarak görev yaptı. Mart 2022’den bu yana ise SEFiA’da (Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği) analist olarak çalışmaktadır.

Araştırmacı

Berfu Çopur

Berfu Çopur lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise AB Jean Monnet Programı bursiyeri olarak Sussex Universitesi’nde Göç ve Kalkınma alanında tamamlanmıştır. 7 senedir farklı kurum ve kuruluşlarda iş geliştirme, proje yönetimi ve araştırma tecrübesi bulunmaktadır. Hali hazırda Dünya Bankası’nda Danışman olarak görev yapan Berfu Çopur, Ekim 2022’de SEFiA (Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği) ekibine katılmıştır.