BLOG2021-06-02T13:22:36+00:00

Türkiye Paris’e Ne Kadar Uzak?* Paris İklim Anlaşması’nda çok tartışılan, az bilinen doğrular

30/03/2021|

Yeşil dönüşüm gündeminin, özellikle de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktığı son dönemde, yeniden tartışılmaya başlanan Paris Anlaşması ve Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin açıklığa kavuşturulmasının önemli olduğunu düşündüğümüz noktaları 5 maddede aşağıda özetledik.

Avrupa Yeşil Düzeni: Yeşil Kıtadan Yeşil Dünya’ya Geçiş

09/03/2021|

Kapsamlı bir ekonomik dönüşüm programı olan Yeşil Mutabakat, küresel eşitsizlikleri körükleyen pandeminin varlığında, sadece Üye Devletleri değil, dünyanın en büyük ticaret ve yatırım kaynağı olan Birlik’le iktisadi ilişki içinde olan tüm ülkeler için yeşil dönüşümü hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Go to Top