Yeşil Dönüşüm ile 2030’a Kadar Türkiye 300 bin Yeni İstihdam Yaratabilir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Ankara’da yayımlanan ortak analizin bulgularına göre, Türkiye fosil yakıtlara bel bağlamak yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030 yılına kadar GSYH’sini yılda 8 milyar dolar daha artırabilecek, 300 bini aşkın yeni iş yaratabilecek, seragazı salımlarını 2019 düzeyine göre %8 azaltabilecek. Gelecekteki enerji ihtiyaçlarının karşılanması için rüzgar ve güneş enerjisine yatırım yapılması, yalnızca çevre bakımından yarar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda büyüme, istihdam yaratma ve ticaret dengesi bakımından güçlü ekonomik kazançlar getirecek.

İklim Şurası’nın Açıklanan Kararlarından Doğalgaz ve Nükleere Destek Çıktı

21-25 Şubat arasında Konya’da düzenlenen İklim Şurası‘nın kararları açıklandı. İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda 217 karar alındı. İklim Şurası’ndan en büyük beklentilerden biri kömürden çıkış için yol haritasının çizilmesiydi ancak kömürden çıkışa dair herhangi bir ifade yer almazken doğalgaz ve nükleer gibi kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması desteklendi: “2053 Net Sıfır Emisyon Hedefleri doğrultusunda kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği perspektifinden emisyon azaltıcı alternatif yakıtlardan (doğalgaz, nükleer vb.) elektrik üretiminin artırılması değerlendirilmelidir.” Kömüre dair alınan karar ise karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojilerinin değerlendirilmesi yönünde. 

Küresel Enerji Yatırımları 2022’de %8 Artarak 2,4 Trilyon Dolara Ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan “Dünya Enerji Yatırımları 2022” raporuna göre, küresel enerji yatırımının 2022’de %8 artarak 2,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor ve beklenen artış ağırlıklı olarak temiz enerjiden gelecek. Rapora göre, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım iştahı son yıllarda yükselen enerji fiyatlarına rağmen artış gösteriyor. Ancak yatırım miktarı, günümüzün enerji krizinin çeşitli boyutlarıyla başa çıkmak ve daha temiz ve daha güvenli bir enerji geleceğine giden yolu açmak için hâlâ yeterli olmaktan uzak. Temiz enerji harcamalarındaki artış, çoğu gelişmiş ekonomilerde ve Çin’de yer almakla birlikte, eşit bir şekilde yayılmıyor. Ve bazı pazarlarda, enerji güvenliği endişeleri ve yüksek fiyatlar, fosil yakıt kaynaklarına, özellikle de kömüre daha fazla yatırım yapılmasına neden oluyor.

Yenilenebilir Enerjide Tarihi Fırsat Kaçtı

COVID-19 pandemisinin ardından dünya çapında yeşil toparlanma vaatlerine rağmen, tarihi fırsat kaybedildi. REN21’in 2022 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu, küresel temiz enerji geçişinin gerçekleşmediğine dair net bir uyarı gönderiyor, bu da dünyanın bu 10 yılda kritik iklim hedeflerine ulaşmasını pek olası kılmıyor. 2021’in ikinci yarısı, Rusya Federasyonu’nun 2022’nin başlarında Ukrayna’yı işgal etmesi ve benzeri görülmemiş küresel emtia şokuyla daha da kötüleşen, modern tarihin en büyük enerji krizinin başlangıcına sahne oldu.

G7 Liderlerinden 2035’e Kadar Enerji Sektörünü Karbondan Arındırma Sözü 

Almanya’da düzenlenen G7 Zirvesi temiz enerjiyi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmak için gelişmekte olan ülkelerle yakın işbirliğini hedefleyen yeni bir teklifle son buldu.  Liderler özel olarak kömürden çıkış taahhüdünde bulunmasa da 2035 yılına kadar enerji sektörünü tamamen veya ağırlıklı olarak karbondan arındırma sözü verdiler. IEA’nın 2050 yılına kadar net sıfır patikasına göre, 2035 yılında karbonsuzlaşma, açık bir kilometre taşı olarak 2030’da kömürden çıkış anlamına geliyor. Buna ek olarak G7, “2030 yılına kadar yüksek oranda karbondan arındırılmış karayolu ulaşımı” taahhüdünde bulundu. 

İklim Finansmanı Raporu:

Türkiye’nin Enerji Dönüşümü Önümüzdeki 10 Yılda 135 Milyar Dolarlık Yatırım Gerektirecek

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, “Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye’de Enerji Dönüşümünün Finansmanı” raporunu yayımladı. Rapora göre küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050 yılına kadar 110 trilyon dolar yatırım ihtiyacı var. Söz konusu yatırımın %50’sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerekli. Senaryolar kapsamında Türkiye’nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı ise 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar; finansman ihtiyacı ise yaklaşık 107 milyar dolar. Bu kapsamda yapılması gereken yıllık yatırım tutarı 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacı ise 2,5 kat daha yüksek olacak.