Türkiye 2030’a Kadar Emisyonlarını Yüzde 35 Azaltmalı

İklim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, Kasım 2022’de Mısır’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP27) öncesinde seragazı emisyonu azaltım hedefini güncellemesi beklenen Türkiye’nin, 2053’te net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2020 yılına kıyasla 2030’da en az %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemesi gerektiğini açıkladı. Bu, 2053 yılı için seragazı emisyonlarını net sıfır seviyesine indireceğini açıklayan Türkiye’nin, emisyonlarını 2020 yılındaki 523,9 MtCO2e (milyon ton karbondioksit eşdeğeri) seviyesinden 340 MtCO2e’ye indirmesi anlamına geliyor.

Kaynak: https://www.birbucukderece.com/

Enerji Bakanlığı Verileri de Doğruladı: Linyit ile Elektrik Üretimi En Kirletici Yol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2020’ye ait “Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri”ni yayımladı. Buna göre yerli kömür olarak bilinen linyit ile elektrik üretimi taşkömürü, ithal kömür ve doğalgaza göre çevreyi çok daha kirletiyor. Linyit kaynaklı elektrik üretimi MWh başına 1,279 ton CO2-eşd. emisyona yol açarken, ithal kömür kaynaklı üretimdeki emisyon rakamı 0,872 CO2-eşd. , doğal gazda ise 0,376 ton CO2-eşd.oluyor. Rakamlar Türkiye’de linyitin elektrik üretimi süreçlerinde kullanılmasının çevre için ne denli zararlı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.iklimhaber.org/enerji-bakanligi-verileri-linyit-ile-elektrik-uretimi-en-kirletici-yol/

Dinar Kömürün Yükünü Kaldıramaz

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), “Dinar’ın Doğal Varlığı ve Kömür Tehdidi: Bölgede Planlanan Kömür Madeni ve Termik Santralın Olası Etkileri” raporunda önemli bir tehlikeye dikkat çekti. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki Dombay Ovası’nda kömür rezervi keşfedildiği hatırlatılan raporda kömür madeni ve 500 MW gücündeki termik santralın söz konusu alandaki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri üzerinde neden olabileceği baskıya dikkat çekildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Can Bilgin tarafından hazırlanan raporda kirlilik faktörü en yüksek fosil yakıt olan kömürden çıkışa yönelik adımların dünya genelinde hız kazandığına dikkat çekildi. 2053 yılında net sıfır emisyon hedefini ortaya koyan Türkiye’nin ise kömürden çıkmak bir yana, yeni maden ve santral yatırımları planlıyor ve elektrik üretiminde kömür kullanmanın yollarını aramaya devam ettiği bildirildi.

Kaynak: https://www.wwf.org.tr/?12620/komurun-gercek-faturasi

Petrol Şirketlerinin İklim Senaryoları Paris Anlaşması ile Uyumsuz

Araştırma kuruluşu Climate Analytics tarafından yürütülen yeni bir çalışmaya göre, BP, Shell ve Equinor tarafından üretilen küresel karbonsuzlaşma senaryoları, Paris Anlaşması iklim hedefleriyle uyumlu değil. Araştırmacılar, 2020 ile 2021 arasında yayımlanan altı kurumsal senaryoyu analiz ettiler; bunların ikisi BP’den olmak üzere dördü petrol şirketleri tarafından ve diğer ikisi Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından geliştirildi. Buna göre petrol devlerinin senaryoları Paris Anlaşması hedefleri ile uyum göstermiyor.

Kaynak: https://drive.google.com/file/d/1-C6Zq4mJ043Snzg5VQ17LcoFOcNrI7JE/view

Karbon Yakalama Teknolojisi İklim Krizine Çözüm Getirmiyor

Enerji Ekonomisi ve Mali Analiz Enstitüsü (Energy Economics and Financial Analysis, IEEFA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, hem teknolojinin hem de düzenleyici çerçevenin yetersiz olmasına rağmen, düşük performans gösteren karbon yakalama projelerinin sayısı, küresel ölçekte başarılı diğer projelerden büyük bir marjla daha fazla. The Carbon Capture Crux – Lessons Learned (Karbon Yakalama Meselesi – Öğrenilen Dersler) adlı rapor doğalgaz, sanayi ve enerji sektörlerindeki 13 büyük ölçekli karbon yakalama ve depolama (CCS)/karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) projelerini tarihçeleri, ekonomileri ve performans açısından inceliyor. Bu projeler, dünya çapındaki toplam mevcut operasyonel kapasitenin yaklaşık %55’ini oluşturuyor.

Kaynak: https://ieefa.org/resources/carbon-capture-crux-lessons-learned

İklim Finansmanı

Türkiye’nin Kömürlü Termik Santralları 2032’de Emekli Edilebilir

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), 2053 Net Sıfır emisyon hedefi yolunda emekli edilmesi gerekecek kömürlü termik santrallar hakkında ekonomik bir inceleme yayımladı. Analize göre, özelleştirilen santralların hemen hepsi 2030’ların ikinci yarısına kalmadan özelleştirme bedellerini ödeyerek emekli edilebilir duruma geliyor. SEFiA’nın yayımladığı çalışmada, net sıfır hedefine ulaşmak için yaşlı ve ekonomik ömrünü tamamlamış/tamamlamak üzere olan santralların devreden çıkarılmasının uygunluğu yalnızca kamu maliyesi gözünden değil, yatırımcı açısından da ekonomik olarak değerlendiriliyor. Çalışma özelleştirilen dokuz termik santraldan sekizinin, özelleştirme tarihi itibarıyla belirli varsayımlar altında, özelleştirme bedelini ne zaman ödeyip başa baş noktasına geleceğinin hesaplanmasını amaçlıyor.

 

Kaynak: https://sefia.org/blog/2053-net-sifir-emisyon-hedefi-yolunda-emekli-edilecek-komurlu-termik-santraller/