Çelik Sektörü Dönüşümündeki Hız Net-Sıfır Hedeflerini Destekliyor Mu?

2023-11-13T12:49:22+03:0013 Kasım 2023|Blog|

Bilindiği üzere, yüzyıl sonu itibarıyla küresel ortalama sıcaklıklardaki artışı 1,50C ile sınırlamaya yönelik çabalar, artık çok daha yaygın bilinen adıyla net-sıfır patikaları altında ele alınıyor. Bugün küresel emisyonların %88’inden sorumlu, küresel gayrisafi hasılanın %92’sini ve nüfusun %89’unu oluşturan 151 ülkenin net-sıfır hedefi olduğunu görüyoruz.