Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA)’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 2050 Patikaları Platformu ile ortaklaşa düzenlediği “Uzun Dönemli Strateji Perspektifinden Avrupa Yeşil Mutabakatı” çalıştayı 31 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Uzun dönemli emisyon azaltımı, iklim değişikliğine dayanıklı ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri geliştirmeyi hedefleyen ülkeleri desteklemek amacıyla kurulmuş çok taraflı bir girişim olan 2050 Patikaları Platformu, Haziran 2020’den bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye’nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi üzerine çalışmaktadır.

Türkiye’nin uzun dönemli emisyon azaltım stratejisinin belirlenmesinde, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB’nin Aralık 2019’da açıkladığı Yeşil Mutabakat çerçevesi önemli bir itici güç olarak görülmektedir. Bu tespitten yola çıkarak düzenlenen çalıştay, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum yönündeki çalışmaları ve muhtemel politika alternatiflerini, Türkiye’nin uzun dönemli emisyon azaltım çalışmaları ile bütünleştirmek, farklı sektör ve paydaş grupları ile söz konusu yaklaşımları tartışmak ve ihtiyaçları ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.

Açılış konuşmasını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanı Orhan Solak, SEFiA Direktörü Bengisu Özenç ve 2050 Patikaları Platformu Direktörü Richard Baron’un yaptığı çalıştayda, oturumlar öncesi bir bilgilendirme paneli de düzenlenmiştir. Panelde Bengisu Özenç Avrupa Yeşil Mutabakatının ana hatlarını, UNDP Proje Yöneticisi Tuba Seyyah yürütmekte oldukları Uzun Dönemli Strateji projesini, TEPAV Program Direktörü Güven Sak ise Türkiye’nin iktisadi dönüşüm perspektifi içerisinde yeşil dönüşümü anlattı. Richard Baron’un uluslararası örnekler üzerinden 2050 patika süreçlerini değerlendirmesinin ardından paralel oturumlara geçildi.

Çalıştay sırasında 3 adet paralel oturum gerçekleştirildi:

  • Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması
  • Döngüsel Ekonomi
  • AB Uyum Stratejisi: Biyoçeşitlilik ve Tarım

Grup tartışmalarının özetlenmesinin ardından çalıştay sonlandırıldı.