Araştırma Hakkında

Rapor, sürdürülebilir ve dayanıklı bir sistem tasarımının temelini oluşturan enerji dönüşümüne ilişkin eğilimlerden ve kömür üzerindeki politik ve finansal baskılardan yola çıkararak, yenilenebilir enerji çağında kömür yatırımlarının fizibilitesini tartışmaktadır. Fizibilite analizi için örnek olarak seçilen Hunutlu Termik Santrali, Adana’da inşaatı devam eden ve Çin’in Türkiye’deki en büyük doğrudan yabancı yatırımı olma özelliğini taşıyan bir santraldir. Bu analiz ithal kömür yakıtlı bir termik santralin finansal fizibilitesinde yaşanabilecek sorunlara dikkat çekmektedir. Rapora göre:

  • Hunutlu Termik Santralinin yatırım maliyeti 1,7 milyar $ olarak alındığında, işletmeye girdikten ancak 26 yıl sonra proje kendini geri ödeyebilmektedir. İnşaat süresiyle birlikte bu süre 30 yıla çıkmaktadır.
  • Yatırım maliyeti 2,1 milyar $ olarak kabul edildiğinde ise, santral 30 yıllık ekonomik ömrü boyunca yatırımı geri ödeyememektedir.
  • Gelirlerin piyasa ortalamalarından oldukça yüksek, maliyetlerin ise daha düşük olduğu alternatif senaryolar altında bile santralin en iyi ihtimalle 21.yılda kâra geçebildiği görülmektedir.
Raporu İndir

Sosyal Medyada Paylaş