Program: Webinar | İklim-Nötr Türkiye Yolunda Adil Geçiş: Sendikalar ve Sivil Toplum Perspektifi (26.01.22)
Kanal: Sefia Derneği
Tarih: 8 Şubat 2022
Açıklama: 26 Ocak’ta Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) birlikte organize ettikleri webinarda ‘Adil Geçiş’ konusunu tartıştılar.
Türkiye’den 4 konfederasyonunun açılış konuşmalarını, CAN Europe, ETUC ve Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) adil geçiş ve iklim perspektifinden adil geçiş üzerine yaptığı sunumların ardından DİSK, HAK-İŞ, KESK ve TÜRK-İŞ’in adil geçiş konusunda sendika perspektifinden yorumlarını dinleyebilirsiniz.