Karbon Yakalama Teknolojilerinin Geleceği: Güncel Raporlar Ne Gösteriyor? 

2024-03-22T18:41:24+03:0022 Mart 2024|Blog|

SEFiA tarafından hazırlanan Karbon Yakalama Teknolojileri Gerçekten İklim Dostu mu? başlıklı yazı, tarihsel gelişimi incelendiğinde, karbon yakalama teknolojilerinin %80-90 oranında geliştirilmiş petrol üretimi faaliyetlerine dayandığını ve içerdikleri teknik problemler bakımından daha fazla fosil yakıt üretimini destekleyerek iklim krizi karşısında bir çözüm olma niteliğini yitirdiğini vurguluyordu.

G7 Ülkelerinin Çelik Politikası Karnesi

2024-02-23T12:28:38+03:0023 Şubat 2024|Blog|

Karbonsuzlaşma dönüşüm süreci hükümetleri ve reel ekonomiyi karbon yoğun endüstriyel üretimden uzaklaşmaya zorluyor. İklim ve çevre gündeminin merkezinde yer alan ana sektörlerden biri ve özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) kamuoyu ile paylaşılmasının hemen ardından yeşil geçiş kapsamında dönüşümüne aciliyet ve önem atfedilen öncelikli bir sektör olarak çelik endüstrisi öne çıkıyor.

Atılım Gündemi Raporları Kapsamında “Çelik Atılımı”nın Değerlendirilmesi

2024-02-01T10:38:07+03:001 Şubat 2024|Blog|

Uluslararası Enerji Ajansı – IEA (2020) verilerine göre, enerji ile ilişkili küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %7'sinden sorumlu olan çelik endüstrisi, küresel çapta karbon salımlarının azaltılması ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılması adına önemli adımlar tasarlamakta ve kritik stratejiler geliştirmektedir.

Çelik Sektörü Dönüşümündeki Hız Net-Sıfır Hedeflerini Destekliyor Mu?

2023-11-13T12:49:22+03:0013 Kasım 2023|Blog|

Bilindiği üzere, yüzyıl sonu itibarıyla küresel ortalama sıcaklıklardaki artışı 1,50C ile sınırlamaya yönelik çabalar, artık çok daha yaygın bilinen adıyla net-sıfır patikaları altında ele alınıyor. Bugün küresel emisyonların %88’inden sorumlu, küresel gayrisafi hasılanın %92’sini ve nüfusun %89’unu oluşturan 151 ülkenin net-sıfır hedefi olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin 8,6 Gt Emisyonunu Kim Finanse Edecek?

2022-11-29T20:41:29+03:0029 Kasım 2022|Blog|

Bu yazı COP 27 sırasında çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası finansal kuruluşlara ilişkin alınan kararı (1/CP.27 para 37), Dünya Bankası’nın yeni Ülke İklim ve Kalkınma Raporu (CCDR) pratiği ve Türkiye’nin güncel Ulusal Katkı Beyanı (NDC) üzerinden değerlendirmeyi amaçlıyor.

Go to Top