Çelik Sektörü Dönüşümündeki Hız Net-Sıfır Hedeflerini Destekliyor Mu?

2023-11-13T12:49:22+03:0013 Kasım 2023|Blog|

Bilindiği üzere, yüzyıl sonu itibarıyla küresel ortalama sıcaklıklardaki artışı 1,50C ile sınırlamaya yönelik çabalar, artık çok daha yaygın bilinen adıyla net-sıfır patikaları altında ele alınıyor. Bugün küresel emisyonların %88’inden sorumlu, küresel gayrisafi hasılanın %92’sini ve nüfusun %89’unu oluşturan 151 ülkenin net-sıfır hedefi olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin 8,6 Gt Emisyonunu Kim Finanse Edecek?

2022-11-29T20:41:29+03:0029 Kasım 2022|Blog|

Bu yazı COP 27 sırasında çok taraflı kalkınma bankaları ve uluslararası finansal kuruluşlara ilişkin alınan kararı (1/CP.27 para 37), Dünya Bankası’nın yeni Ülke İklim ve Kalkınma Raporu (CCDR) pratiği ve Türkiye’nin güncel Ulusal Katkı Beyanı (NDC) üzerinden değerlendirmeyi amaçlıyor.

Paris Anlaşması Onaylandı: Türkiye’nin İklim Politikasında Yeni Bir Dönem Başlıyor

2021-12-19T14:10:29+03:007 Ekim 2021|Blog|

Türkiye’nin 2053 net sıfır taahhüdünü gerçekleştirmek için iddialı emisyon azaltım hedefleri koyması bekleniyor. Kömürden ve kömüre dayalı enerji politikalarından çıkmak, bu yoldaki en önemli ilk adım.

Go to Top