Afşin A Santralı’na Eklenecek 2 Ünite Binlerce İnsanın Hayatına Mâl Olacak

Greenpeace Akdeniz’in Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi‘ne (CREA) yaptırdığı analize göre, Afşin A Santralı’na eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme neden olacak; 500 kilogramı 1500 kilometrelik mesafe içinde olmak üzere, bölgede yılda 960 kilogram cıva birikimi yaratacak. Santralın salacağı PM (parçacık madde) kirliliği, Karadeniz Bölgesi’ne kadar yayılacak. Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtları, Afşin A Santralı’nın açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının sekiz kat arttığını ortaya koyuyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar projenin iptalini talep ediyor. 

Dünyada Elektrik Üretiminde Nükleerin Payı Düşüyor

Ekosfer Derneği, Çernobil nükleer kazasının 36. yıldönümünde nükleer enerjinin Türkiye ve dünyadaki durumunu değerlendiren bir rapor yayımladı. “Nükleer Enerji ve Türkiye-2022” başlıklı rapora göre nükleer enerjinin küresel elektrik üretimindeki payı 1996’daki %17,6’dan 2021’de %10,06’ya geriledi. Yapımı süren 52 reaktörden 19’u ise gecikmiş durumda. Yeni reaktör yapan ülkeler içinde Çin 16 reaktörle öne çıkıyor. Türkiye bölümünde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santralı’ndaki son durum ele alınıyor. Santralın dördüncü reaktörü için inşaat lisansı alınan projede son bir yılda artan kazalar ve işçilerin protestoları dikkat çekiyor. Rusya’ya uygulanan ekonomik ambargonun Akkuyu’yu etkileyip etkilemeyeceği konusu henüz net değil. 

Türkiye İthal Ettiği Doğalgazın Yarısını Rusya’dan Alıyor

KPMG ve Enerji IQ tarafından ortak hazırlanan, Türkiye’deki enerji sektörünün 2021 yılı görünümünü ortaya koyan “Enerji Sektörel Bakış” raporuna göre yıllık doğalgaz talebi 60 milyar m3 seviyesine ulaşan Türkiye, Almanya ve İtalya ile birlikte Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak Türkiye’nin doğalgaz üretiminin 2011 – 2021 döneminde ulaştığı 476,82 milyon m3 ortalama miktar, talebin %99’undan fazlasının ithalat yoluyla karşılanmasına neden oluyor. Türkiye, 2021 yılı içerisinde ithal ettiği 58,70 milyar m3 doğalgazın %44,87’sine karşılık gelen 26,34 milyar m3’ü Rusya Federasyonu’ndan ithal etti. Boru hatları ile gaz ithal edilen İran’ın payı 9,43 milyar m3 ile %16,07 olurken, Azerbaycan’ın payı ise Nisan 2021 döneminde süresi biten 6,6 milyar m3/yıl kontrat nedeniyle 8,82 milyar m3 ile %15,03 oranına geriledi. 

Küresel Belirsizliklere Karşın Yenilenebilir Enerji Gücünü Katlıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yayımlanan Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri verileri, küresel belirsizliklere rağmen yenilenebilir enerjinin büyümeye ve ivme kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. 2021’in sonunda, küresel yenilenebilir üretim kapasitesi 3064 GW’a ulaştı ve yenilenebilir enerji stokunu %9,1 artırdı. Hidroelektrik, 1230 GW ile küresel toplam yenilenebilir üretim kapasitesinin en büyük payını oluştursa da rapor, güneş ve rüzgarın yeni üretim kapasitesine hakim olmaya devam ettiğini gösteriyor. Güneş enerjisi kapasitesi %19’luk bir artışa öncülük etti ve onu, üretim kapasitesini %13 artıran rüzgâr enerjisi izledi.

Almanya 2035’e Kadar %100 Yenilenebilire Geçmesini Sağlayacak Yasayı Tamamladı

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı devam ederken ortasında Almanya, temiz enerji geçişinin sadece güvenli bir iklim için değil, aynı zamanda kısa vadeli ulusal güvenlik için de uygun olduğunu kabul ediyor. Hükümet, 2035 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji için bir yasa üzerinde anlaştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi, elektrik üretiminde fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını beş yıl öne çekiyor. Güncellenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası, 2030 yılına kadar Almanya’da tüketilen elektriğin %80’inin, 2035 itibarıyla ise %100’ünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını öngörüyor. Bu yasa Almanya’yı aynı zamanda 2035 yılına kadar %100 temiz enerji uygulayan ilk G7 ülkesi yapıyor.

Dinar Termik Santralı’nın Kamu Bütçesi Üzerindeki Yükü Yılda 1,4 Milyar Euroyu Bulabilir

WWF-Türkiye ve Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği’nin yayımladığı “Çelişkiyi Aşmak: Türkiye’nin Yeşil Devrimi ve Yeni Kömür Yatırım Planları” başlıklı rapor Afyon’un Dinar ilçesinde planlanan kömürlü termik santralın ekonomik fizibilitesini ve kamu bütçesine getireceği yükü ortaya koyuyor. Rapora göre Dinar Termik Santralı’nın hayata geçmesi halinde -Türkiye’nin 2053 net-sıfır hedefiyle uyumlu önlemlerin alınmadığı, en düşük maliyetli senaryo altında bile- santral faaliyete başladıktan ancak 18 yıl sonra kâr edebilecek. Öte yandan, santral Türkiye’nin 2053 yılı net sıfır emisyon hedefini göz önünde bulunduran, yaratacağı emisyonun %90’ını yakalayarak saklayan bir teknoloji ile inşa edilirse işletme ömrü sonunda karşılaşacağı zararın bugünkü değeri 230 milyon dolar seviyesinde. Bunlara ilave olarak halihazırda termik santrallara sunulan teşvikler de hesaba katıldığında Dinar Santralı’nın kamu bütçesi üzerinde yaratacağı yükün yılda 1,4 milyar euroyu bulabileceği öngörülüyor.

İklim Finansmanı Raporu: 

Türkiye Savaşın Başlamasından Bu Yana Rusya’dan En Çok Fosil Yakıt İthal Eden 5. Ülke Oldu

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA) tarafından Rusya’nın petrol, doğalgaz ve kömür sevkiyatları ile boru hattı ihracatının ayrıntılı yeni incelemesine göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının ilk iki ayında fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, 63 milyar euroya yükseldi. Almanya, Rus fosil yakıtları için tahmini 9,1 milyar euro ödeyerek en büyük ithalatçı olurken, İtalya Rusya’ya 6,9 milyar euro, Çin 6,7 milyar euro, Hollanda 5,6 milyar euro, Türkiye 4,1 milyar euro ve Fransa 3,8 milyar Euro ödedi. AB, Rusya’nın yaklaşık 44 milyar euro değerindeki petrol, doğalgaz ve kömürden elde ettiği toplam gelirin %71’inden sorumlu. Türkiye savaşın başlangıcından bu yana Rusya’dan en çok fosil yakıt ithal eden dünyadaki ilk beş ülke arasında yer alıyor.